• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๖๐ บ้านบุญวันอาทิตย์

2560.01.01 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:05  
2560.01.01 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:36  
2560.01.01 ทีละหยด (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:04  
2560.01.01 ทีละหยด (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:33  
2560.01.15 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 29:09  
2560.01.15 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 29:38  
2560.01.15 อาจาริยรำลึก (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:28  
2560.01.15 อาจาริยรำลึก (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:58  
2560.02.05 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:32  
2560.02.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 16:01  
2560.02.05 ฉากสีเดียว (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:02  
2560.02.05 ฉากสีเดียว (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:31  
2560.02.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:22  
2560.02.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:53  
2560.02.19 มิตรแท้ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:13  
2560.02.19 มิตรแท้ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:42  
2560.03.05 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:40  
2560.03.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:11  
2560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:27  
2560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:57  
2560.03.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:01  
2560.03.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:31  
2560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 50:52  
2560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 51:19  
2560.04.02 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:38  
2560.04.02 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 16:07  
2560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:00  
2560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:29  
2560.04.16 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 11:58  
2560.04.16 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:28  
2560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 40:30  
2560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:01  
2560.05.07 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 19:15  
2560.05.07 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 19:45  
2560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 48:55  
2560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 49:27