• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ธรรมละนิด

ปี ๒๕๖๓ บ้านบุญวันอาทิตย์

ปี ๒๕๖๓ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๖๓ ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

in a nutshell

2555-2562 Dhamma Talks in English

Dhamma Discourse Disc 1/6

Dhamma Talks Vol.2 Disc 1/2

ปี ๒๕๖๓ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

ปี ๒๕๖๒ ปฏิบัติธรรมครู

ปี ๒๕๖๒ ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

ปี ๒๕๖๒ ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

ปี ๒๕๖๑ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติธรรมครู