• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๗ ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2557.08.09 ปฐมโอวาท หมู่เดียวกัน (เสียง) 06:54  
2557.08.09 หัวเลี้ยวชีวิต (เสียง) 40:14  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) 24:41  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง) 24:41  
2557.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย (เสียง) 05:49  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย (เสียง) 16:07  
2557.08.10 Q&A (เสียง) 72:14  
2557.08.10 ไขปัญหาธรรม (เสียง) 85:42  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (เสียง) 10:07  
2557.08.10 ธรรมของโลก (เสียง) 48:16  
2557.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง) 10:20  
2557.08.11 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย (เสียง) 02:50  
2557.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย (เสียง) 06:17  
2557.08.11 Q&A (เสียง) 73:38  
2557.08.11 ไขปัญหาธรรม (เสียง) 85:19  
2557.08.11 นำสมาธิภาวนา (เสียง) 09:33  
2557.08.11 ใน นอก เพียรไปด้วยกัน (เสียง) 47:52  
2557.08.12 นำสมาธิภาวนา (เสียง) 09:34  
2557.08.12 อาหารใจ (เสียง) 21:05  
2557.08.09 ปฐมโอวาท หมู่เดียวกัน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 07:21  
2557.08.09 หัวเลี้ยวชีวิต (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 40:41  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 23:13  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 25:14  
2557.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 06:16  
2557.08.10 06 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 16:34  
2557.08.10 Q&A (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 01:12  
2557.08.10 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 01:26  
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 10:39  
2557.08.10 ธรรมของโลก (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 48:44  
2557.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 10:52  
2557.08.11 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 03:20  
2557.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 06:46  
2557.08.11 Q&A (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 01:14  
2557.08.11 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 01:25  
2557.08.11 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 10:00  
2557.08.11 ใน นอก เพียรไปด้วยกัน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 48:24  
2557.08.12 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 09:58  
2557.08.12 อาหารใจ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๕๗ 21:34