• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๘ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2558.02.04 เจ็บไม่ถึงใจ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:12  
2558.02.04 เจ็บไม่ถึงใจ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:47  
2558.02.11 ธุดงควัตร (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 32:33  
2558.02.11 ธุดงควัตร (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 33:10  
2558.02.18 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 1:08:16  
2558.02.18 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 01:08  
2558.03.18 ดื้อยา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 35:45  
2558.03.18 ดื้อยา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 36:18  
2558.06.24 สัญลักษณ์ความดีและปัญญา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 28:06  
2558.06.24 สัญลักษณ์ความดีและปัญญา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 28:38  
2558.07.01 ความจริงอันประเสริฐ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 35:12  
2558.07.01 ความจริงอันประเสริฐ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 35:44  
2558.07.08 ทุกข์ใจไม่จำเป็น (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 32:03  
2558.07.08 ทุกข์ใจไม่จำเป็น (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 32:35  
2558.07.22 อาคันตุกะทางใจ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 39:26  
2558.07.22 อาคันตุกะทางใจ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 39:59  
2558.07.29 ครูในใจ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 34:37  
2558.07.29 ครูในใจ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 35:09  
2558.08.05 ซูมออก บอกมิติใหม่ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 33:30  
2558.08.05 ซูมออก บอกมิติใหม่ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 34:03  
2558.08.19 ปัญญาดับทุกข์ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:18  
2558.08.19 ปัญญาดับทุกข์ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:50  
2558.08.26 วาจาสุภาษิต (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 29:00  
2558.08.26 วาจาสุภาษิต (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 29:32  
2558.09.02 เคยชิน สิ้นปัญญา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 36:45  
2558.09.02 เคยชิน สิ้นปัญญา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:18  
2558.09.09 สัมมาอาชีพ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 36:50  
2558.09.09 สัมมาอาชีพ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 2558 37:18  
2558.09.16 เพียรชอบ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:01  
2558.09.16 เพียรชอบ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 2558 37:32  
2558.11.04 ปัญญา ๓ ระดับ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:21  
2558.11.04 ปัญญา ๓ ระดับ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 37:53  
2558.11.18 รู้กลัว (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 30:20  
2558.11.18 รู้กลัว (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 30:55  
2558.12.16 นิราศธิเบต (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 39:15  
2558.12.16 นิราศธิเบต (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘ 39:44