• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๘ ปฏิบัติธรรมครู

2558.10.19 อรรถะพร้อมพยัญชนะ (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 37:31  
2558.10.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 24:03  
2558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 24:02  
2558.10.20 นำสมาธิภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 19:16  
2558.10.20 นำจงกรมภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 8:10  
2558.10.20 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 46:43  
2558.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 1:12:53  
2558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 10:34  
2558.10.20 พอใจกาม ความคิดร้าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 49:11  
2558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 14:44  
2558.10.21 นำจงกรมภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 4:36  
2558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 21:56  
2558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 1:14:40  
2558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 9:40  
2558.10.21 ฟุ้งง่วง (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 51:03  
2558.10.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 21:28  
2558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 24:34  
2558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 1:04:12  
2558.10.22 นำสมาธิภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 11:58  
2558.10.22 สักว่าสงสัย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 47:01  
2558.10.23 นำสมาธิภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 15:29  
2558.10.23 นำจงกรมภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 5:13  
2558.10.23 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 51:51  
2558.10.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 01:12  
2558.10.23 สามัญลักษณะ (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 51:05  
2558.10.24 นำสมาธิภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 14:27  
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 57:22  
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 1:02:34  
2558.10.24 ว่าด้วยสุขและทุกข์ (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 57:08  
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 1:09:49  
2558.10.25 ทั้งรักทั้งเกรง (เสียง) ปฏิบัติธรรมครู​ ๒๕๕๘ 06:15  
2558.10.19 อรรถะพร้อมพยัญชนะ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 38:03  
2558.10.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 24:34  
2558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 24:33  
2558.10.20 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 19:45  
2558.10.20 นำจงกรมภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 08:42  
2558.10.20 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 27:23  
2558.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 01:13  
2558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 11:07  
2558.10.20 พอใจกาม ความคิดร้าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 49:43  
2558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 15:18  
2558.10.21 นำจงกรมภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 05:10  
2558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 22:27  
2558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 01:15  
2558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 10:14  
2558.10.21 ฟุ้งง่วง (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 51:35  
2558.10.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 21:57  
2558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 25:09  
2558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 01:04  
2558.10.22 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 12:34  
2558.10.22 สักว่าสงสัย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 47:32  
2558.10.23 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 16:05  
2558.10.23 นำจงกรมภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 05:41  
2558.10.23 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 52:23  
2558.10.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 01:13  
2558.10.23 สามัญลักษณะ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 51:36  
2558.10.24 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 14:58  
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 57:55  
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 01:03  
2558.10.24 ว่าด้วยสุขและทุกข์ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 56:32  
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 01:10  
2558.10.25 ทั้งรักทั้งเกรง (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 06:47