• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๙ บ้านบุญวันอาทิตย์

2559.01.03 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 13:37  
2559.01.03 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 14:09  
2559.01.03 ปณิธานบนฐานเก่า (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 35:13  
2559.01.03 ปณิธานบนฐานเก่า (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 35:44  
2559.01.17 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:15  
2559.01.17 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:48  
2559.01.17 ศิษย์ปลอดภัย (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:17  
2559.01.17 ศิษย์ปลอดภัย (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:43  
2559.02.07 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 14:56  
2559.02.07 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 15:27  
2559.02.07 สำนึกถูก ปลูกปัญญา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 48:39  
2559.02.07 สำนึกถูก ปลูกปัญญา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 49:08  
2559.02.21 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:01  
2559.02.21 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:36  
2559.02.21 ควรแก่คารวะ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:23  
2559.02.21 ควรแก่คารวะ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:53  
2559.03.06 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 25:51  
2559.03.06 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 26:21  
2559.03.06 ชีวิต ทุกขะ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 46:20  
2559.03.06 ชีวิต ทุกขะ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 46:48  
2559.03.20 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:21  
2559.03.20 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:53  
2559.03.20 ศีลคือฝึกตน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:10  
2559.03.20 ศีลคือฝึกตน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 43:10  
2559.04.03 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:44  
2559.04.03 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:15  
2559.04.03 แน่-ไม่แน่ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 45:36  
2559.04.03 แน่-ไม่แน่ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 46:29  
2559.05.01 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 13:00  
2559.05.01 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 13:32  
2559.05.01 งานชีวิต (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 41:22  
2559.05.01 งานชีวิต (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 41:54  
2559.05.15 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:01  
2559.05.15 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:33  
2559.05.15 หลักมั่นคง (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:41  
2559.05.15 หลักมั่นคง (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 45:15  
2559.06.05 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 12:35  
2559.06.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 13:11  
2559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 39:31  
2559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 40:03  
2559.06.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 14:26  
2559.06.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 14:58  
2559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:34  
2559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 43:06  
2559.07.03 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 19:41  
2559.07.03 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 20:14  
2559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 45:21  
2559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 45:53  
2559.07.17 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:44  
2559.07.17 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:12  
2559.07.17 ธรรมจักร (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 40:26  
2559.07.17 ธรรมจักร (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 40:59  
2559.08.07 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 14:25  
2559.08.07 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 14:57  
2559.08.07 ทรงใจ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 40:42  
2559.08.07 ทรงใจ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 41:14  
2559.08.21 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 15:40  
2559.08.21 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:13  
2559.08.21 คิดเร้ากุศล (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:38  
2559.08.21 คิดเร้ากุศล (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 45:11  
2559.09.04 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:45  
2559.09.04 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:17  
2559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 43:56  
2559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:28  
2559.09.18 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 13:19  
2559.09.18 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 13:51  
2559.09.18 งมงายหลายมิติ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 43:25  
2559.09.18 งมงายหลายมิติ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 43:57  
2559.10.02 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:47  
2559.10.02 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 18:18  
2559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:08  
2559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 44:42  
2559.10.16 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 34:08  
2559.10.16 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 34:40  
2559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:25  
2559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:57  
2559.11.20 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:01  
2559.11.20 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:37  
2559.11.20 ระวัง "เรา เขา" (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 50:25  
2559.11.20 ระวัง "เรา เขา" (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 50:57  
2559.12.04 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 16:31  
2559.12.04 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 17:03  
2559.12.04 ผู้นำชีวิต (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:25  
2559.12.04 ผู้นำชีวิต (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๕๙ 42:56