• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๙ โอวาทโอกาสอื่นๆ

2559.01.03 ทางปลอดภัย (เสียง) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว 49:02  
2559.01.03 ทางปลอดภัย (วิดีโอ) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว 49:35  
2559.01.03 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น (เสียง) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว 14:37  
2559.01.03 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น (วิดีโอ) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว 15:10  
2559.01.03 ไขปัญหาธรรม (เสียง) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว 22:40  
2559.01.03 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว 23:12  
2559.02.22 นำสมาธิภาวนา (เสียง) เนื่องในวาระวันมาฆบูชา ณ อาศรมชนะมาร 15:46  
2559.02.22 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) เนื่องในวาระวันมาฆบูชา ณ อาศรมชนะมาร 16:20  
2559.02.22 เหนือภาษา (เสียง) เนื่องในวาระวันมาฆบูชา ณ อาศรมชนะมาร 44:21  
2559.02.22 เหนือภาษา (วิดีโอ) เนื่องในวาระวันมาฆบูชา ณ อาศรมชนะมาร 44:53  
2559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 32:48  
2559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 33:20  
2559.02.28 ธรรมเทศนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 46:01  
2559.02.28 ธรรมเทศนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 46:34  
2559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 48:21  
2559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 48:53  
2559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 34:13  
2559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 34:45  
2559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 1:00:13  
2559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทอสี 01:00  
2559.03.05 ใฝ่สูงไว้ก่อน (เสียง) ชมชวนเพียร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 24:30  
2559.03.05 ใฝ่สูงไว้ก่อน (วิดีโอ) ชมชวนเพียร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 25:02  
2559.03.11 ฝึกจิตเป็นเพื่อน (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 35:26  
2559.03.11 ฝึกจิตเป็นเพื่อน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 35:58  
2559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 23:58  
2559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 24:30  
2559.03.11 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 55:48  
2559.03.11 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 56:21  
2559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 28:21  
2559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 28:56  
2559.03.11 ธรรมะคือชีวิต (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 34:09  
2559.03.11 ธรรมะคือชีวิต (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 34:37  
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 42:06  
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 42:37  
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 57:06  
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 57:37  
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 01:01  
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 01:01  
2559.03.12 ปัญญาสอดส่อง (เสียง) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 33:31  
2559.03.12 ปัญญาสอดส่อง (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ 34:03  
2559.03.20 ไขปัญหาธรรม (เสียง) โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ทรูคอร์ปอเรชั่น ณ บ้านบุญ 01:35  
2559.03.20 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ทรูคอร์ปอเรชั่น ณ บ้านบุญ 01:35  
2559.05.20 อารมณ์ไม่เสียคือสำเร็จ (เสียง) เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ 4:25  
2559.05.20 อารมณ์ไม่เสียคือสำเร็จ (วิดีโอ) เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ 04:57  
2559.05.20 นำสมาธิภาวนา (เสียง) เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ 9:46  
2559.05.20 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ 10:19  
2559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ (เสียง) เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ 34:50  
2559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ (วิดีโอ) เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ 35:22  
2559.05.26 ธรรมะกับสุขภาพ (เสียง) โอวาทอบรม ณ แสงแดด เฮลท์ มาร์ท 50:13  
2559.05.26 ธรรมะกับสุขภาพ (วิดีโอ) โอวาทอบรม ณ แสงแดด เฮลท์ มาร์ท 49:45  
2559.05.26 ไขปัญหาธรรม (เสียง) โอวาทอบรม ณ แสงแดด เฮลท์ มาร์ท 42:21  
2559.05.26 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) โอวาทอบรม ณ แสงแดด เฮลท์ มาร์ท 42:53  
2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี (เสียง) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 14:19  
2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี (วิดีโอ) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 14:51  
2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี (เสียง) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 27:12  
2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี (วิดีโอ) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 26:51  
2559.06.21 สันติภาพ (เสียง) โอกาสพิธีมอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ 31:43  
2559.06.21 สันติภาพ (วิดีโอ) โอกาสพิธีมอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ 32:11  
2559.07.13 มั่นใจในเส้นทาง (เสียง) โอวาทพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 25:24  
2559.07.13 มั่นใจในเส้นทาง (วิดีโอ) โอวาทพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 25:56  
2559.07.17 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ไขปัญหาธรรมแก่เจ้าหน้าที่มิตรผล ณ บ้านบุญ 59:31  
2559.07.17 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ไขปัญหาธรรมแก่เจ้าหน้าที่มิตรผล ณ บ้านบุญ 01:00  
2559.08.18 เชิดชูความดี (เสียง) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณนงนาถ เพ็ญชาติ 46:05  
2559.08.18 เชิดชูความดี (วิดีโอ) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณนงนาถ เพ็ญชาติ 47:23  
2559.09.17 ชมสวนเพียร (เสียง) ชมชวนเพียร ณ ปัญญาประทีป 37:40  
2559.09.17 ชมสวนเพียร (วิดีโอ) ชมชวนเพียร ณ ปัญญาประทีป 38:12  
2559.08.27 ปฐมโอวาท (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 16:27  
2559.08.27 ปฐมโอวาท (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 16:58  
2559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 19:14  
2559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 19:46  
2559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 7:14  
2559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 07:26  
2559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 17:07  
2559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 17:38  
2559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 1:55  
2559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 02:26  
2559.08.27 ธรรมเทศนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 39:15  
2559.08.27 ธรรมเทศนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 39:47  
2559.08.27 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 01:20  
2559.08.27 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 01:20  
2559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี (เสียง) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 7:38  
2559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี (วิดีโอ) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 08:13  
2559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี (เสียง) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 31:00  
2559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี (วิดีโอ) โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี 31:31  
2559.12.16 นำสมาธิภาวนา (เสียง) วาระการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 12:41  
2559.12.16 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) วาระการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 13:13  
2559.12.16 ธรรมเทศนา (เสียง) วาระการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 53:23  
2559.12.16 ธรรมเทศนา (วิดีโอ) วาระการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 53:59  
2559.12.16 ไขปัญหาธรรม (เสียง) วาระการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 40:41  
2559.12.16 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) วาระการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 41:05  
2559.12.17 ตื่นรู้ (เสียง) วาระงานตื่นรู้ ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 48:05  
2559.12.17 ตื่นรู้ (วิดีโอ) วาระงานตื่นรู้ ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 48:19  
2559.12.18 นำสมาธิภาวนา (เสียง) วาระบ้านบุญวันอาทิตย์ในโอกาสฉลองศาลาปัญญาประทีป 15:50  
2559.12.18 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) วาระบ้านบุญวันอาทิตย์ในโอกาสฉลองศาลาปัญญาประทีป 16:22  
2559.12.18 ประทีปแห่งปัญญา (เสียง) วาระบ้านบุญวันอาทิตย์ในโอกาสฉลองศาลาปัญญาประทีป 46:28  
2559.12.18 ประทีปแห่งปัญญา (วิดีโอ) วาระบ้านบุญวันอาทิตย์ในโอกาสฉลองศาลาปัญญาประทีป 47:01