• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๙ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2559.01.06 มี ไม่มีศาสนา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 33:00  
2559.01.06 มี ไม่มีศาสนา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 33:32  
2559.02.03 รู้คุณ แทนคุณ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 39:53  
2559.02.03 รู้คุณ แทนคุณ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 40:25  
2559.02.10 กำลังใจภายใน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 33:31  
2559.02.10 กำลังใจภายใน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 34:00  
2559.02.17 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 35:53  
2559.02.17 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 36:27  
2559.02.24 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 33:38  
2559.02.24 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 34:10  
2559.03.02 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 54:39  
2559.03.02 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 55:12  
2559.05.25 ฐานชีวิต (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 30:14  
2559.05.25 ฐานชีวิต (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 30:51  
2559.06.02 สัปปุริสธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 40:03  
2559.06.02 สัปปุริสธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 40:35  
2559.06.08 พัฒนากาย (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 31:54  
2559.06.08 พัฒนากาย (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 32:27  
2559.06.15 พัฒนาศีล (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 34:39  
2559.06.15 พัฒนาศีล (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 35:11  
2559.06.21 พัฒนาจิต ตอน ๑ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 38:18  
2559.06.21 พัฒนาจิต ตอน ๑ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 38:50  
2559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 39:10  
2559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 39:42  
2559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 35:06  
2559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 35:37  
2559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 38:25  
2559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 38:58  
2559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 24:36  
2559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 25:08  
2559.08.10 ชีวิตอนิจจัง (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 33:25  
2559.08.10 ชีวิตอนิจจัง (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 33:59  
2559.08.17 คิดซึมเศร้า (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 38:58  
2559.08.17 คิดซึมเศร้า (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 39:30  
2559.08.24 ปัญญากำกับ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 35:34  
2559.08.24 ปัญญากำกับ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 37:02  
2559.08.31 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 44:51  
2559.08.31 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 45:26  
2559.09.07 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 59:23  
2559.09.07 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 59:55  
2559.09.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 50:25  
2559.09.14 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 50:58  
2559.12.14 รู้แล้ววาง (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 22:01  
2559.12.14 รู้แล้ววาง (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 22:35  
2559.12.21 ปัญญาสามระดับ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 24:50  
2559.12.21 ปัญญาสามระดับ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙ 25:22