• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๖๐ บ้านบุญวันอาทิตย์

2560.01.01 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:05  
2560.01.01 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:36  
2560.01.01 ทีละหยด (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:04  
2560.01.01 ทีละหยด (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:33  
2560.01.15 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 29:09  
2560.01.15 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 29:38  
2560.01.15 อาจาริยรำลึก (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:28  
2560.01.15 อาจาริยรำลึก (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:58  
2560.02.05 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:32  
2560.02.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 16:01  
2560.02.05 ฉากสีเดียว (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:02  
2560.02.05 ฉากสีเดียว (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:31  
2560.02.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:22  
2560.02.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:53  
2560.02.19 มิตรแท้ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:13  
2560.02.19 มิตรแท้ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:42  
2560.03.05 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:40  
2560.03.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:11  
2560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:27  
2560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:57  
2560.03.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:01  
2560.03.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:31  
2560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 50:52  
2560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 51:19  
2560.04.02 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:38  
2560.04.02 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 16:07  
2560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:00  
2560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:29  
2560.04.16 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 11:58  
2560.04.16 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:28  
2560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 40:30  
2560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:01  
2560.05.07 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 19:15  
2560.05.07 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 19:45  
2560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 48:55  
2560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 49:27  
2560.06.04 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 16:33  
2560.06.04 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 17:02  
2560.06.04 หลักความไม่เสื่อม (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 46:39  
2560.06.04 หลักความไม่เสื่อม (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 47:08  
2560.06.18 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 13:13  
2560.06.18 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 13:42  
2560.06.18 ดีที่สุด (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 37:58  
2560.06.18 ดีที่สุด (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 38:27  
2560.07.02 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:30  
2560.07.02 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:59  
2560.07.02 เอกอุปัฏฐาก (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 30:03  
2560.07.02 เอกอุปัฏฐาก (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 30:32  
2560.07.16 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:12  
2560.07.16 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:40  
2560.07.16 มานะในใจ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 37:35  
2560.07.16 มานะในใจ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 38:06  
2560.08.06 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 15:46  
2560.08.06 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 16:15  
2560.08.06 อยากที่ประเสริฐ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:32  
2560.08.06 อยากที่ประเสริฐ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:00  
2560.08.20 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 18:23  
2560.08.20 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 18:53  
2560.08.20 จริงสากล จริงสมมติ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:21  
2560.08.20 จริงสากล จริงสมมติ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:50  
2560.09.03 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:19  
2560.09.03 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:47  
2560.09.03 ธัมโมแครต (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 36:10  
2560.09.03 ธัมโมแครต (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 36:39  
2560.09.17 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 11:50  
2560.09.17 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:19  
2560.09.17 เพราะเพียร (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 40:46  
2560.09.17 เพราะเพียร (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:14  
2560.10.01 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 13:41  
2560.10.01 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 14:09  
2560.10.01 เก่งกว่าเต่า (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 46:09  
2560.10.01 เก่งกว่าเต่า (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 45:54  
2560.10.15 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:13  
2560.10.15 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:41  
2560.10.15 นิทานช่างสลักหิน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 41:48  
2560.10.15 นิทานช่างสลักหิน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 42:17  
2560.11.05 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:11  
2560.11.05 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:39  
2560.11.05 หลับตานอกเปิดตาใน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 40:30  
2560.11.05 หลับตานอกเปิดตาใน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 40:59  
2560.11.19 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:44  
2560.11.19 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 13:14  
2560.11.19 เป็นฟืนเป็นไฟ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 44:32  
2560.11.19 เป็นฟืนเป็นไฟ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 45:01  
2560.12.03 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 11:44  
2560.12.03 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:13  
2560.12.03 รู้เกิดดับ (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 45:25  
2560.12.03 รู้เกิดดับ (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 45:55  
2560.12.17 นำสมาธิภาวนา (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:22  
2560.12.17 นำสมาธิภาวนา (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 12:51  
2560.12.17 พุทธคือพัฒนาตน (เสียง) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:48  
2560.12.17 พุทธคือพัฒนาตน (วิดีโอ) บ้านบุญวันอาทิตย์ ๒๕๖๐ 43:55