• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๖๐ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2560.01.11 ดูที่เจตนา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 27:10  
2560.01.11 ดูที่เจตนา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 27:39  
2560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 27:53  
2560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 28:22  
2560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 29:15  
2560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 29:53  
2560.02.15 พระฝรั่ง (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 34:28  
2560.02.15 พระฝรั่ง (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 34:57  
2560.02.22 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 25:12  
2560.02.22 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 25:43  
2560.03.01 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 37:45  
2560.03.01 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 38:14  
2560.03.08 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 57:16  
2560.03.08 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 57:46  
2560.06.07 มหาทาน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 34:48  
2560.06.07 มหาทาน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 35:16  
2560.06.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 29:24  
2560.06.14 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 29:52  
2560.06.28 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 44:56  
2560.06.28 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 45:25  
2560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 26:37  
2560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 27:05  
2560.07.19 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 45:44  
2560.07.19 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 46:11  
2560.08.09 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 30:00  
2560.08.09 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 30:29  
2560.08.16 ขี้ในย่าม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 35:12  
2560.08.16 ขี้ในย่าม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 35:44  
2560.08.23 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 30:17  
2560.08.23 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 30:46  
2560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 29:08  
2560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 28:29  
2560.09.06 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 24:50  
2560.09.06 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 25:20  
2560.09.13 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 41:50  
2560.09.13 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 42:18  
2560.11.15 มหาทาน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 21:55  
2560.11.15 มหาทาน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 22:24  
2560.11.22 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 28:24  
2560.11.22 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 28:53  
2560.11.29 ประชาธิปไตย (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 38:08  
2560.11.29 ประชาธิปไตย (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 38:37  
2560.12.06 ไขปัญหาธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 15:47  
2560.12.06 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 16:15  
2560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 34:12  
2560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐ 34:43