• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2560.01.21 ดูที่ความเพียร (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 8:20  
2560.01.21 ตามรอยพระอรหันต์ (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 36:57  
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 43:15  
2560.01.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 10:37  
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 5:40  
2560.01.22 โอวาทก่อนฉัน (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 4:41  
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 10:43  
2560.01.22 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:09:06  
2560.01.22 ฟุ้ง ง่วง (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 50:48  
2560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 20:54  
2560.01.23 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 5:24  
2560.01.23 โอวาทก่อนฉัน (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 2:19  
2560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 11:22  
2560.01.23 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:17:25  
2560.01.23 ห้องเรียนภาวนา (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 46:05  
2560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 21:00  
2560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 15:50  
2560.01.24 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:02:14  
2560.01.24 ยาสลบนิวรณ์ (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 45:30  
2560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 9:36  
2560.01.25 โอวาทก่อนฉัน (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 2:49  
2560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 49:25  
2560.01.25 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:14:03  
2560.01.25 เปลวเทียนเหนือลม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 32:58  
2560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 12:06  
2560.01.26 โอวาทก่อนฉัน (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:16  
2560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 45:51  
2560.01.26 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:10:28  
2560.01.26 ปัญญาจากอนิจจัง (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 54:19  
2560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 15:25  
2560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 48:27  
2560.01.27 ไขปัญหาธรรม (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 1:13:29  
2560.01.27 กำไรจากปฏิบัติ (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 49:38  
2560.01.28 จบที่ปัญญา (เสียง) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 17:57  
2560.01.21 ดูที่ความเพียร (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 08:49  
2560.01.21 ตามรอยพระอรหันต์ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 37:26  
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 43:43  
2560.01.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 11:05  
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 06:09  
2560.01.22 โอวาทก่อนฉัน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 05:09  
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 11:11  
2560.01.22 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:09  
2560.01.22 ฟุ้ง ง่วง (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 51:17  
2560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 21:23  
2560.01.23 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 05:52  
2560.01.23 โอวาทก่อนฉัน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 02:48  
2560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 11:50  
2560.01.23 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:17  
2560.01.23 ห้องเรียนภาวนา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 46:30  
2560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 21:29  
2560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 16:19  
2560.01.24 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:02  
2560.01.24 ยาสลบนิวรณ์ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 45:58  
2560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 10:05  
2560.01.25 โอวาทก่อนฉัน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 03:16  
2560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 49:54  
2560.01.25 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:14  
2560.01.25 เปลวเทียนเหนือลม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 33:27  
2560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 12:34  
2560.01.26 โอวาทก่อนฉัน (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:44  
2560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 46:19  
2560.01.26 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:10  
2560.01.26 ปัญญาจากอนิจจัง (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 54:46  
2560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 15:54  
2560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 48:51  
2560.01.27 ไขปัญหาธรรม (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 01:13  
2560.01.27 กำไรจากปฏิบัติ (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 50:07  
2560.01.28 จบที่ปัญญา (วิดีโอ) ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๖๐ 18:20