อักษรส่อสาร

ออกวันที่: 2557.12.12
ภาษา: ไทย

ในช่วงเข้าพรรษาของปี พ.ศ. 2542 ที่วัดป่านานาชาติ พระอาจารย์เคยแสดงธรรมชุดหนึ่ง โดยเอาอักษรภาษาไทยเป็นหลัก คือในวันพระแรก กัณฑ์แรก ให้ข้อคิด การอุปมาอุปมัย เละเล่าเรื่องเล่า เกี่ยวกับไก่ วันพระต่อมาก็เรื่องของไข่ ได้หลายอักษรแต่ยังไม่ครบทุกตัวอักษร  

ในปลายปี 2557 คณะศิษย์ได้ขออนุญาตรวบรวมธรรมะจากตัวอักษรเท่าที่มีอยู่ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน  ซึ่งพระอาจารย์เมตตาอนุญาตและตั้งชื่อหนังสือว่า อักษร ส่อสา