อักษรส่อสาร ฉบับสมบูรณ์

ออกวันที่: 2559.04.01
ภาษา: ไทย

ช่วงเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่วัดป่านานาชาติ พระอาจารย์ชยสาโรเคยแสดงธรรมที่ใช้ตัวอักษรในภาษาไทยเป็นแกนนำโดยในวันพระแรกได้เริ่มจากอักษร ก. ไก่ ต่อด้วย ข.ไข่ ตลอดพรรษาเทศน์ได้หลายตัวอักษรแต่ยังไม่ครบ 

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ คณะศิษย์ได้ขออนุญาตท่านจัดพิมพ์ธรรมเทศนา ซึ่งท่านตั้งชื่อหนังสือว่า “อักษรส่อสาร” โดยแยกพิมพ์เป็นเล่มที่หนึ่งและเล่มที่สอง ในปลายปี ๒๕๕๘ คณะศิษย์ได้ขออนุญาตพระอาจารย์พิมพ์ฉบับรวมเล่มเพื่อเผยแผ่ต่อไปในวงกว้าง 

ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของลูกศิษย์และญาติโยมทุกคนที่มีส่วนช่วยให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอให้พลังบุญอันเกิดจากการให้ธรรมเป็นทาน จงเป็นพลวปัจจัยอำนวยพรให้ญาติโยมเจริญงอกงามในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ตั้งแต่ระดับ ก. ไก่ ถึงระดับ ฮ. นกฮูก และขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่าน “อักษรส่อสาร” ในการประยุกต์ใช้ภาษาของตนเพื่อเข้าถึงสิ่งเลิศประเสริฐที่อยู่เหนือภาษา