น้อมนำ

ออกวันที่: 2560.08.01
ภาษา: ไทย


คนที่เป็นทุกข์ส่วนมากรู้สึกเหมือนอยู่ในคุก อยู่ในที่อึดอัด คับข้อง ทั้งๆ ที่กุญแจประตูก็ คาอยู่ ... แต่เรามองไม่เห็น เพราะอะไร ... ก็เพราะเราไม่มีสมาธิ ไม่ได้ฝึกให้เห็นอะไร เป็นอะไรในจิตใจที่อยู่ในโลกมายา


ฉะนั้น เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรม น้อมธรรมะ ทุกอย่างนี้ เข้ามาสู่จิตใจ ... ธรรมะเป็นสิ่งที่นําาเราไปสู่ข้างใน คือ ไม่ใช่ว่าเราต้องน้อมเข้ามา หากมันเป็นธรรมดาธรรมชาติ ของธรรมะที่จะน้อมเราเข้าไป ถ้าเราตามมัน ตามมาดู ตามมารู้ ไม่ใช่ให้เชื่อ แต่ให้ดูว่า ใช่หรือไม่ใช่