งานสร้างสะพาน

ออกวันที่: 2562.08.01
ภาษา: ไทย

หนังสือ “งานสร้างสะพาน” เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาให้คณะศิษย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มากราบนมัสการท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา คณะศิษย์ได้กราบขออนุญาตท่านอาจารย์นำพระธรรมเทศนา เรื่อง “งานสร้างสะพาน” ซึ่งท่านได้บรรยายไว้ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี มาจัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนนำของหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะนำพาพวกเราให้ก้าวเดินต่อไป บนเส้นทางแห่งพุทธธรรมที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์ในวัฏสงสารนี้...