เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2563

2563.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
10:57 get_app
2563.10.13 ประมาทคือมาร
37:33 get_app
2563.10.13 ไขปัญหาธรรม
58:33 get_app
2563.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
9:44 get_app
2563.10.13 เครื่องห้ามปัญญา
55:19 get_app
2563.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
6:24 get_app
2563.10.14 โอวาทธรรมการเจริญสติ
39:45 get_app
2563.10.14 ไขปัญหาธรรม
1:05:04 get_app
2563.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
9:00 get_app
2563.10.14 เท่าทันโลกธรรม
55:43 get_app
2563.10.16 นำสมาธิภาวนา
8:57 get_app
2563.10.16 ขันธ์ห้าและไตรลักษณ์
52:12 get_app
2563.10.17 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
42:45 get_app
2563.10.17 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:20:10 get_app
2563.10.17 นำสมาธิภาวนา
7:42 get_app
2563.10.17 พิสูจน์โดยปฏิบัติ
54:49 get_app